Steun ons
 

 

Home     Struikelstenen     Slachtoffers     Stichting     Educatie     Steun ons     Contact
Voor het realiseren van onze plannen zijn wij geheel afhankelijk van subsidies, sponsoring en donaties.

De struikelstenen kosten € 120,- per stuk. Voor alle activiteiten – dus naast de struikelstenen ook herdenkingsbijeenkomsten, herdenkingsboekjes en educatiemateriaal -  is een bedrag van € 27.500,- benodigd. 

De eerste (financiële) steun hebben we inmiddels ontvangen van de gemeente Appingedam, het Eemsmondfonds, het Leefbaarheidsfonds, Emmius notarissen Appingedam, het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum, Simpro en enkele particulieren. Maar we zijn er nog lang niet…

Wilt u ook een steentje bijdragen? Dat kan door een gift over te maken op rekening IBAN: NL60SNSB 0705 771466
o.v.v. 'donatie' en uw adres.

Elk bedrag is welkom!

Wij hebben de ANBI-status verkregen.