De Stichting Struikelstenen Appingedam vindt het van het grootste belang dat ook in het onderwijs aandacht wordt besteed aan (de verhalen achter) de struikelstenen.

Het is daarom de bedoeling ‘lesbrieven’ te maken (voor de bovenbouw van het basisonderwijs  en de onderbouw van het voortgezet onderwijs), geschreven vanuit het perspectief van de om het leven gebrachte Joodse kinderen. Op deze manier wordt een verbinding gelegd met de huidige generatie kinderen / leerlingen: “Het had mijn klasgenootje of buurmeisje kunnen zijn”.

Voor voorbeelden zie www.struikelstenentermunten.nl/educatie. 


Onderwijsproject Eemsdeltacollege: Portret van Maurits Nieweg

Op verzoek van geschiedenisdocent Redmer Wolbers hebben twee leden van ons bestuur een onderwijsproject op het Eemsdeltacollege in Appingedam begeleid. Leerlingen van vwo-3 deden onderzoek naar het leven van Maurits Herman Nieweg, op 16 jarige leeftijd in Sobibor vermoord. Maurits heeft destijds op de Rijks HBS gezeten, een voorganger van het Eemsdeltacollege.

Op 21 juni 2018 presenteerden zij het resultaat, in de vorm van een portret van Maurits.

U kunt dit boekje bestellen door overmaking van € 3,50 voor bezorging in Appingedam/Delfzijl e.o. (zie Eemsmond Express) of € 5,00 (overig) op onze rekening NL60SNSB0705771466 t.n.v. St. Struikelstenen Appingedam, o.v.v. ‘Portret Maurits’. Vergeet niet uw adres erbij te vermelden!

In de pers:
Interview dorpskrant Woldwagter
Artikel Eemslander
Educatie
 

 

Home     Struikelstenen     Slachtoffers     Stichting     Educatie     Steun ons     Contact